Stationsgebouw Delft

Architectuur

In 2015 verloor het huidige stationsgebouw van Delft haar functie. RGtects is door NS Stations gevraagd om de mogelijkheid te onderzoeken om een kantoorfunctie in combinatie met een horecagedeelte te plaatsen. 

Het horecadeel zal gedurende de dag van opzet veranderen en op deze manier dienst doen als lunchlocatie en restaurant, maar ook als mogelijke ontmoetingsplek en vergaderruimte. Het kantoorgedeelte kan ten alle tijde gebruik maken van het horeca gedeelte, hierdoor is er meer ruimte voor de overige functies binnen de eigen (kantoor-)metrages.

Bij het ontwerp is getracht een optimale verhouding te vinden tussen maximaal te behalen vloeroppervlak en ruimtelijke kwaliteit. Door in het kantoorgedeelte (waar mogelijk) een tussenvloer toe te voegen ontstaat er een extra vloerveld. Dit vloerveld blijft aan alle kanten los van de gevels van het monumentale gebouw, hierdoor blijven alle gevels en raamopeningen in tact. Bovendien blijft het mogelijk om de ruimtelijkheid die het gebouw bezit te ervaren. Op deze manier wordt er respectvol met het bestaande gebouw om gegaan, maar wordt er toch extra oppervlakte gecreeerd.

De monumentale lokettenwand (BG) is behouden gebleven en opgenomen in het ontwerp. De tussenvloer is ontworpen als informele werkruimte.

Op de +1 verdieping loopt de ruimte door over de volledige lengte-as; het is mogelijk om in zijn geheel van de Noordkant naar de Zuidkant van het gebouw te kijken. 

Op de bovenste verdiepingen zijn de dakspanten in het zicht gelaten, samen met toegevoegde daklichten zorgt dit voor zeer karaktervolle werk- en vergaderruimtes.

terug
Stationsgebouw Delft Image Stationsgebouw Delft Image Stationsgebouw Delft Image Stationsgebouw Delft Image Stationsgebouw Delft Image Stationsgebouw Delft Image
Stationsgebouw Delft Image Stationsgebouw Delft Image Stationsgebouw Delft Image Stationsgebouw Delft Image Stationsgebouw Delft Image Stationsgebouw Delft Image

Contact
RGtects
Amsterdam

Telefoon:
+31 (0)6 29072173

E-mail:
info@rgtects.com

KvK: 50576410
BTW: NL187977082B01
Bank: NL22 RABO 0168469162

© RGtects