Zichtbare Privacy II

Architectuur

Deze woningen maken deel uit van het complex dat staat beschreven onder Zichtbare Privacy I. De woningen zijn ontworpen volgens een concept dat ik zichtbare privacy heb genoemd. In tegenstelling tot de gangbare manier van ontwerpen, zijn juist de private ruimtes als uitgangspunt gebruikt om de publieke ruimte vorm te geven (en niet andersom). Er is openheid binnen de woning gecreeerd die uitnodigt tot interactie, maar tegelijkertijd de intimiteit waarborgt. De drie woningtypes zijn flexibel indeelbaar en bieden een variatie aan ruimtes met een eigen belevingswaarde.

Ook binnen het interieur van de woning is goed nagedacht over materialisatie, compositie en detaillering. De private box wordt door middel van een stalen constructie in prefab delen aan het plafond bevestigd. Hierdoor zijn er geen zichtbare constructieve elementen nodig en wordt het zwevende karakter van deze private gedeeltes vergroot. De hoger gelegen woningen beschikken over daklichten in de badkamer en boven het verbindende verticale ontsluitingsgedeelte. De woningen zijn zo ontworpen dat het mogelijk is om verschillende functies binnenshuis te wisselen. Bovendien kan de bewoner in hoge mate zelf de indeling van de private gedeeltes bepalen. Zowel de vloerafmetingen als de gevelopeningen zijn afgestemd op een variabele indeling.
terug
Zichtbare Privacy II Image Zichtbare Privacy II Image Zichtbare Privacy II Image Zichtbare Privacy II Image Zichtbare Privacy II Image Zichtbare Privacy II Image Zichtbare Privacy II Image
Zichtbare Privacy II Image Zichtbare Privacy II Image Zichtbare Privacy II Image Zichtbare Privacy II Image Zichtbare Privacy II Image Zichtbare Privacy II Image

Contact
RGtects
Amsterdam

Telefoon:
+31 (0)6 29072173

E-mail:
info@rgtects.com

KvK: 50576410
BTW: NL187977082B01
Bank: NL22 RABO 0168469162

© RGtects